Kedves Érdeklődők!

Íme, egy kísérlet, melynek tanúi, vagy akár részese is lehet bárki, aki kellően elszánt és kitartó, s aki már beleszeretett a bútorfestésbe, vagy a nemezkészítésbe, esetleg most tervezi az ismerkedést e szakmákkal.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület által 2017-ben benyújtott pályázatban nagyot és merészet álmodva úgy gondoltuk, hogy kitaláljuk és kidolgozzuk két népi kézműves szakág e-learning tananyagát. Az EFOP-3.7.3-16-2017-00075 „Használható hagyományok – népi kézműves tudás átadása a Dél-alföldi régióban” című pályázatunkban valójában nem is tudtuk pontosan, hogy mire vállalkozunk, ám abból igyekeztünk kiindulni, hogy napjainkban az interneten fellelhető filmek, leírások alapján házakat építenek, néptáncot tanulnak, főznek és ruhákat varrnak. Hát miért ne lehetne a népi kézművességet is ilyen módon tanítani-tanulni?
Persze, ami akkor kicsit eretnek gondolatnak tűnt, mára már szinte természetessé vált, hiszen a pandémiára reagálva, az online tudásátadást segítendő több szervezet, sokféle anyagot készített, s tett hozzáférhetővé. Így a Hagyományok Háza, a Nemzeti Művelődési Intézet, de magánemberek, alkotók is.

Amikor a szakemberekkel nekifogtunk az egyeztetéseknek, sőt, már a tananyagok fejlesztése is megkezdődött, akkor fogalmazódtak meg az alábbi gondolataink, melyeket természetesen majd az idő igazol vissza, vagy cáfol meg:

  •  A jelenléti oktatás során az oktató egy rossz mozdulat, egy helytelen ecsetfogás, egy nem odaillő színválasztás esetén azonnal korrigálni tud, mielőtt rögzülnének a nem megfelelő fogások. Önálló tanulás esetén azonban nincs, aki ezeket felfedezze, nincs, aki segítsen javítani, ha szükséges.

  •  Az eredeti néprajzi tudást is tükröző alkotások elkészítéséhez annyi ismeretanyag szükséges, amennyit nagyon nehéz egy tananyagcsomagba belefoglalni, talán nem is lehetséges, hiszen a felnőtt alkotó elsősorban nem is biztos, hogy többkönyvnyi olvasnivalóra vágyik, hanem a manuális, technikai tudásra. S majd, ha abban sikerélményre tesz szert, akkor szívesebben elmélyül a szakma, illetve a néprajz további ismeretanyagában.

  • A népi kézművesség olyan tradicionális tudás, mely mindig közösségben fejlődött, változott, az alkotások a közösségek helyi tudását, hagyományait tükrözik. Nehéz elképzelni azt, hogy az egyén mindent teljes egészében megtanuljon egy technikai eszköz közvetítésével, segítségével, csak leírásokból, tananyagokból, a közösségiség segítő támasza nélkül. 

E felismerések arra vezettek bennünket, hogy a szakmák ismeretanyagát gyakorlati tudást bemutató filmekre alapozva építsük fel, kiegészítve olyan letölthető anyagokkal, melyek a gyakorlást, az önálló munkát segítik.
Így készült el szakáganként 10 db film, melyek természetesen egy-egy szakmának az alapozó ismereteit nyújthatják csak, s reményeink szerint az ezek alapján történő ismeretszerzés olyan sikerélményt nyújthat, mely megteremti a motivációt a további önképzésre. Úgy gondoljuk, az online ismeretnyújtás arra (is) való, hogy elvezesse az érdeklődőket az offline létező, valós közösségekbe, ahol kiteljesedhet az alkotó tevékenységük.

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület közösséget kínál mindazok számára, akik belevarázsolódnak a népi kézművességbe, s táborainkban, képzéseinken örömmel látjuk mindazokat, akiket az első e-learning-es próbálkozás hozzánk vezet.