Földi László - bútorfestő

A bútorfestés világába 2019-ben nyertem betekintést közelebbről is. A festés, ecsetkezelés korábban sem állt távol tőlem, hiszen 1994-ben szereztem meg a szobafestő-mázoló, tapétázó szakmát és azóta folyamatosan gyakorlom, illetve a festés minden területén képzem magam, bővítem ismereteimet. 2012-óta szakoktatóként is tevékenykedem.

Az önképzés több területen is fontos számomra. Jelenleg a Gál Ferenc Egyetem hittanár szakos hallgatója vagyok. Ezzel egyidejűleg Pécsett, a Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló képzésébe is bekapcsolódtam, mivel szeretnék szakmailag felkészültté válni a felületdiagnosztikai teendőket, a védett épületek falfelületeinek felújítási, és rekonstrukciós festési munkálatait, s főként a restaurátori irányítással végezhető különleges díszítő munkákat (patinázás, aranyozás, márványozás, plasztikus vonalazás, stb.) illetően. Különösen vonz, hogy elsajátítsam a hagyományos technológiákat és a hagyományos anyagok alkalmazását a műemléki rekonstrukció során.

2019 tavasszal végeztem el a Hagyományok Háza 120 órás akkreditált bútorfestő képzését, ahol Ament Éva bútorfestő, szakoktató többünket, köztük engem is, egy életre szólóan elvarázsolt a festett bútorok világával. Azóta hamarosan a harmadik hatvanórás továbbképzést fejezem be.

Az elmúlt két évben igyekeztem elmélyülni a bútorfestésben. 2019-ben ellátogattam a ma már Ózdhoz tartozó, egykor önálló község, Szentsimon Árpád-kori római katolikus templomát megtekinteni. Itt, a Barkóság közepén található Magyarország legrégebben datált, festett kazettás mennyezetű temploma. Nagyon sok fotó készült, és komoly tervezésbe kezdtünk a békéscsabai bútorfestő csoporttal. Ötletgazdaként kezdeményeztem, hogy közös, maradandó alkotást készítsünk. vagyis a lökösházi templom karzatára készítsük el a szentsimoni templom kazettáinak feldolgozását. Szándékunkat az eleki Római Katolikus Plébánia, melyhez a lökösházi templom is tartozik, örömmel fogadta, így egy egyhetes nyári tábor keretében 12 db nagyméretű kazettát festettünk meg. A festett kazetták 2019 őszén kerültek elhelyezésre a templomban.

2020-ban kutatni kezdtem a helyi bútorfestésről fellelhető anyagokat a Munkácsy Mihály Múzeum anyagaiban és bútor raktárában, valamint könyvekben, melyek említik a festett bútorokat. Több mint százoldalnyi anyag, illetve rengeteg fénykép és rajz gyűlt össze. Az összegyűjtött anyagok feldolgozása után készítettünk el az Országos Népművészeti Kiállítás pályázatára egy teljes megfestett Békés megyei szobát, megvirágozott oldalfallal és festett bútorokkal.

Emellett kísérletképpen festettem egy saját tervezésű bölcsőszéket is, teljesen modern színvilággal, mely az elkészülését követő vélemények, tapasztalatok alapján formálódik ma is.
A bútorfestés egy igen fontos és lényeges részévé vált az életemnek, mely szakmai és emberi kapcsolatokat, új barátságokat is eredményezett. A bútorfestés megtalálása óta egyre csökkenő szabadidőmben gitározok és énekkart is vezetek.

Befejezésül a legfontosabb dologról is mindenképpen szót szeretnék ejteni, a családomról. Feleségemmel 3 lánygyermeket nevelünk (19, 15 és 8 évesek) hitben, szeretetben. Tevékenységeim mögött támogató módon mindig ott áll a családom.